Özel Araştırma

Free-range yumurta ile Cage-free yumurtanın farkları nelerdir?


Bir takipçimiz tarafından az önce gönderilen 2 numaralı yetiştirme metoduyla “Cage Free” yani Kümeste fakat Kafessiz olarak yetiştirilen tavuklardan üretilen bu yumurta ambalajında “Serbest Dolaşan Tavuklar” ifadeleri ve görselleriyle pazarlanıyor. Ambalaja çok dikkatli baktığınızda bir köşesinde ise, “Cage Free” yazdığını görüyorsunuz. Bu haliyle bu iki kavrama özellikle dikkat çekmek istiyoruz;
🔸Cage Free denilen yetiştirme metodu; 2 numara ile ifade edilen metottur. Bu metotla yetiştirilen tavuklar kümeslerde yaşarlar. Çok geniş bir dolaşım alanına sahip değillerdir fakat bunun yanısıra kafeste büyüyüp, gelişmezler. Bu metot, kısmen de olsa doğal ortama yakın bir yetiştirme metodu olarak dikkat çekmektedir. Fakat bu metotta da tavukların tamamen doğal ortamlarında olduğunu söylemek zordur. Daha dar bir dolaşım alanında yaşarlar. Bu da m2 başına 6-8 tavuk düşecek kadar bir alan demektir. Yani 1000 adet tavuk ortalama 142 m2’de yaşarlar. Kümeste ve kafeste yaşayan tavukların daha dar bir alanda bir arada yaşadıklarından birbirlerine zarar verme ihtimallerinden dolayı gagaları kesilmektedir.
🔸Free Range dediğimiz ise 1 numara ile ifade edilen ve tamamıyla serbest halde bırakılmış, doğal ortamlarında daha geniş alanlarda dolaşım yapma imkanı verilen bir metottur. Bu iki metot arasında ciddi farklar vardır. Bu metotta tek bir tavuk için 3 ila 4 m2 alan düşmektedir. Free Range metoduna sahip işletmelerde 1000 adet tavuk ortalama 3000 ila 4000 m2 alanda yaşamaktadır. Öyle ki, bu tavukların doğal yemlenme imkanı verilmesi için gagaları kesinlikle kesilmez. Bu metotta yetiştirilen tavukların da elbet kümesi mevcuttur fakat burada da tavuk başına 120 m2’lik kümesler ve tavuk başına 18 m2’lik suluk ve tünek oluşturulmuştur.
📌Buna göre, ambalajda Serbest Gezinen Tavuklar ifadesi tek başına yeterli değildir. Yumurtaya işlenen kodlar yukarıda saydığımız kriterlere uygun olduğu takdirde basılabilmektedir. Siz de ambalajlardan, markalardan ziyade mutlak surette resmi etiket bilgilerine dikkat ediniz. #NeYediğiniziBilin

 Leave a Reply

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri