Dünya Turu

#DünyaTuru TMO Baldo Pirinç


11 Aralık 1984 tarihli 18602 sayılı Resmi Gazete’deki yayınlanan T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Ana Statüsü başlığı alt maddelerinde şunlar yazar; “Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek”, “Yurtiçinden satın aldığı ürünlerin ve bunların mamullerinin dış piyasalarda sürümünü sağlamak için her türlü işlemleri yapmak ve gerekirse bunları yurt dışına satmak”, “Faaliyet konuları ile ilgili yatırım, etüt, araştırma, fizibilite ve projeler ile gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak”, “Dünya hububat üretim hareketlerini ve fiyatlarını izlemek, değerlendirmek, faaliyet konularıyla ilgili her türlü yayınları yapmak”

🔸Kısacası; Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı Kamu İktisadi Teşebbüsü olan TMO yani Toprak Mahsulleri Ofisinin başlıca var oluş amacı; yurt içindeki üreticiyi düşük fiyatla satış yapmaktan ve tüketiciyi de yüksek fiyattan alış yapmaktan koruyacak tedbirleri almaktır. Bunu yaparken, yurtiçindeki üreticiyi korumak, kollamaktır Bu bağlamda faaliyet konularıyla ilgili yatırımlar, etütler, araştırmalar yani modern tabirle AR-GE çalışmaları yapması, projeler geliştirmesi, dünyadaki üretim hareketlerini ve tekniklerini izleyerek bunları her türlü tesis ve proje yatırımıyla ülkeye kazandırması esastır. Yurtiçindeki üretimi desteklemesine ek olarak; yurtiçinden aldığı ve depoladığı ürünleri gerekirse yurtdışı satma yetkisi de vardır. Fakat… Bugün TMO Uruguay’dan Pirinç ithal etmektedir.
📍Fotoğrafta gördüğünüz Toprak Mahsulleri Ofisi Baldo Pirinç’in Menşei: Uruguay’dır. Bugünlerde Migros marketlerin kasa önlerinde indirimli ürün olarak satılmaktadır. Normalde bu ürünün Migros’ta satışı yoktur. Yerli Baldo Pirinç kg. fiyatı 10,75 ₺ iken, bu ürün kg. fiyatı 5,25 ₺’den satılmaktadır. Yerli üretimi desteklemek için kurulmuş TMO’nun geldiği son nokta budur. #GıdaDedektifiDünyaTuru
🔸Son olarak; Uruguay toplam nüfusunun 3,4 milyon olduğunu belirtelim. Bu nüfus yılda 414 milyon Dolarlık Pirinç ihracat etmektedir. Uruguay’ın dünyadaki Pirinç ihracatındaki payı %3’tür. Türkiye’nin aynı kategorideki payı ise %0,24’tür. #NeYediğiniziBilinLeave a Reply

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri