Gündem Özel

Mısır Şurubunun Kotasının Düşürülmesine dair Önerge Kabul Edildi!


Şeker Kanunu’nun 3. Maddesinde; Nişasta Bazlı Şeker kotası şu şekilde tanımlanmaktadır; “Nişasta kökenli belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının %10’unu geçemez. Bakanlar Kurulu bu oranı, Bakanlığın görüşünü alarak %50’sine kadar arttırmaya, %50’sine kadar eksiltmeye yetkilidir.” Yani; ülkemizde üretilen toplam Şeker miktarının en fazla %10’u Nişasta bazlı şeker olabilir.

🔸İşte bugün; TBMM’de verilen önerge sonucunda bu oran %5’e düşürülmüştür.
Peki söz konusu kotanın 2002 yılından bu yana ülkemize yansımaları ne olmuştur? Kanun maddesinde de belirtildiği üzere; %10 olarak belirlenen NBŞ kotası, Bakanlar Kurulu Kararıyla %50’ye kadar arttırılabilmektedir. Bu haliyle, 2002 yılından bu yana söz konusu kota her yıl bu maddeye dayanarak arttırılmış ve %13 ortalamada uygulanmıştır. Bu süreç sonrasında; Nişasta Bazlı Şeker Kotası, ilk kez geçtiğimiz yıl arttırılmamış ve %10 olarak uygulanmıştır. Bugün TBMM’de kabul edilen önerge sonrasında ise; %10’luk Nişasta Bazlı Şeker üretim kotası %5’e düşürülmüştür. Yani bundan böyle ülkemizde üretilen Şeker miktarının ancak %5’i Nişasta Bazlı Şeker olabilecektir. Bakanlar Kurulu’nun %50 arttırma yetkisi ise yürürlükte kalacaktır. Bu haliyle Bakanlar Kurulu %50 artış yetkisini kullansa dahi, NBŞ kotası artık %7,5 oranını geçemeyecektir.
🔸Şimdi bazı hesaplamalar yapalım. 2002 yılından 2016 yılına kadar ülkemizde toplam şeker üretimi 36 milyon tondur. Bu süreçte Nişasta Bazlı Şeker üretimi, %10’luk kota kapsamında 3,6 milyon ton olması gerekirken, Bakanlar Kurulu’nun yaptığı arttırımlarla 4,8 milyon tona yükselmiştir. Bu haliyle, sadece bu yetki kullanılarak 15 yılda 1,3 milyon ton fazla üretime izin verildiğini söyleyebiliriz.
🔸Bugün kabul edilen önerge 2002 yılında uygulanmış olsaydı 36 milyon ton şeker üretimine karşılık olarak, Bakanlar Kurulu tarafından aynı arttırımlar yapılsa dahi Nişasta Bazlı Şeker üretimi ancak 2,3 milyon ton olacaktı. Buradan anlaşılan şudur ki; önümüzdeki yıldan itibaren ülkemizde Mısır şurubu üretimi yarı yarıya azalacaktır. Bu son 15 yılda ilk kez olacaktır. Bu da aldığımız ürünlerde yer alan Mısır şurubunun ilk kez azaltılmak zorunda kalınacağını göstermektedir. #NeYediğiniziBilin

 Leave a Reply

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri