Gündem Özel

Bosna Hersek’ten İthal edilecek bazı tarım ürünlerine Vergi Muafiyeti Getirildi


Dün itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanan ve 5 Mart 2018’de Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan 2018/11512 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna Hersek’ten ithal edilecek bazı maddelere vergi muafiyeti getirildi.

🔸Bu kapsamda, Büyükbaş hayvanların taze veya soğutulmuş eti, Büyükbaş hayvanların dondurulmuş eti, Koyun ve Keçi etleri, Sığır, Domuz, Koyun, Keçi, At, Eşek, Katır ve Bardoların yenilen sakatatları, Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatları, Buğday unu, Ayçiçek, aspir, pamuk yağları, Kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz ve mısır şurupları, Karamel ve Suni bal ithalatı vergiden muaf hale getirildi.
🔸Dikkat çeken birçok detay var. Örneğin; Bosna Hersek’ten ithal edilecek Büyükbaş hayvan, Keçi, Koyun etlerinin yanısıra, yenilebilir at, eşek, katır ve domuz sakatatına vergi muafiyeti var, glikoz-fruktoz şurubuna ve suni bala vergi muafiyeti var. Ayçiçek yağına ve Buğday ununa vergi muafiyeti var.

🔸Bu konu üzerine söylenecek, düşünecek mutlaka çok şey var. Daha birkaç hafta önce Mısır Şurubu hakkında Sağlık Bakanlığı’nın raporları ortadayken, birçok uzman Mısır şurubunun zararlarını ortaya koyarken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Domuz eti ve katkısı içeren ürünleri ifşa ederken, Yerli ve milli buğdayların önemini konuşurken, Ayçiçek ve Pamuk tarımının ülkemiz için önemi ortadayken… Bosna Hersek özelinde başlayan bu uygulama gerek içeriğindeki maddeler ve gerekse vergi muafiyeti şeklinde teşviklerle desteklenmesi yönünden çokça konuşulmalı ve tartışılmalıdır.
Bu konuda mecliste gerekli soru önergelerinin verilmesi, gerekirse ciddi anlamda öz eleştiri yapılması artık birşeylerin gerçekten milletin lehine olmak üzere uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu konuda bir tüketici olarak son derece kaygılı olduğumu, bu platformun yöneticisi olarak da sizlere bunları söylemekle mükellef olduğumu belirtmek isterim. Bu konuda biz de gerekli kamuoyunun oluşturulması ve sizlerden gelen yorum ve düşüncelerin yetkililere ulaştırılması için elimizden geleni yapacağız. #NeYediğiniziBilin

📌Resmi Gazete’de yayınlanan karar metinin tamamına buradan ulaşabilirsinizLeave a Reply

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri