Özel Açıklama

Hakkımızda başlatılan karalama kampanyasına karşı Hukuki Açıklama


Önceki günden bu yana bazı sosyal medya hesaplarında ve çocuklarına marka reklamı yaptırmaya meraklı bazı influencer hesaplarda tarafımıza bir karalama kampanyası başlatıldığını görüyoruz. Elinde Sütaş marka süt ile yüzü çok net olarak görülecek şekilde poz verdirilen bir çocuğun fotoğrafını 30 bin takipçisiyle paylaşan bir annenin hesabından, sadece Sütaş reklamına dikkat çekmek adına ve çocuğun yüzü görünmeyecek şekilde yaptığımız paylaşım sonrasında fotoğrafın kaldırılması istenmiş, çocuğun yüzü görünmediğinden bu talep tarafımızca reddedilmiştir. Bunun üzerine kişi hakkımızda suç duyurusu bulunacağını bildirmiştir.
🔸Her şeyden önce öncelikle ilk günden bu yana çocukların bu tarz gizli ve yasal olmayan reklam paylaşımlarına karşı çıkan iki çocuk sahibi bir aileyiz. Biz de, evet çocuklarımızın ve kendimizin özel hayatına ilişkin fotoğraflar paylaşmaktayız. Ama onları asla bir reklama alet etmemekteyiz. Bu haliyle, kim olduğumuzu bilmek isteyen takipçiler için açtığımız aile hesabımız açık değil, özel bir hesaptır. Burada gizlilik ilkesini gözetmekteyiz, tek tek onayladığımız 20 bine yakın kişi tarafından takip edilmekteyiz.  Burada niyetimiz bellidir, aksi bir niyetle bu hesabı açık hale getirip en az 3-4 katı takipçiye erişebiliriz. Bu bakış açısıyla; eline bir süt tutuşturulmuş, Nesquiklerle fotoğrafları çekilmiş veya yanına onlarca kavanoz mama konulmuş tarzdaki paylaşımlarda amaç bellidir. İlk olarak çocuğun kendisinden rıza almadan çekilmiş ve üzerinden devlete vergi ödemeden yani kayıt dışı gelir elde edilerek para kazanılan bu reklamlarda suçlu varsa;  bu paylaşımların yayınlayıcısı kişiler ve firmaların ta kendileridir. Bizleri ahlak dedektifliğiyle suçlayanlar, ilk olarak dönüp kendi ahlaki durumlarına ve çocuklarını alet ettikleri olaylara bakmalıdır. Burada bizim yaptığımız kendi doğrularımızı ve paylaşımlarımızın hukuki dayanaklarını anlatmak ve hesabımızı bu tarz saldırılardan korumaktır.
🔸Tarafsız bir gözle bakan takipçiler görecektir ki, söz konusu paylaşımda dikkat çekilen şey çocuk değil, elinde tuttuğu reklam aracıdır. Bu da açıkça çocuğun kendi kişiliğinden, varlığından ziyade, fotoğrafın çekilme amacına bir alet olmasını kanıtlar niteliktedir. Buradan tekrar bu duruma sebebiyet veren firmalara ve hesap sahibi annelere sesleniyoruz; Çocukları yasadışı reklamlara alet etmeyin.
🔸Bu konuda her türlü suç duyurusuna karşı savunmamız hazırdır. Fakat, bu suç duyurusunu yapan kişi ve firmaların da yasadışı reklam, çocuğun istismarı ve çocuğun rızası olmadan üzerinden para kazanma gibi kamu davası başvurularımıza karşı hazırlıklı olmaları tavsiye ederiz. Son olarak, bu konuda Yargıtay 12. Dairesi’nin 2015 yılında “Facebook’ta herkese açık fotoğrafı paylaşmak suç değildir” kararını hatırlatırız. Bu karara göre, açık hesapta paylaşılan fotoğraflar özel hayatın gizliliği açısından değerlendirilemez. Gizli değil, açıktan paylaşılan bu fotoğrafların yayılması, paylaşılması ifşa kabul edilemez. Bilinmelidir ki, ifşa gizli bir şeyin ortaya çıkartılmasıdır. Tekrar belirtelim, bizim paylaştığımız fotoğrafta çocuğun yüzü görülmemektedir ve amaç çocuğu göstermek değil, onu alet ettikleri reklam kampanyasına dikkat çekmektedir.
🔸Benzer konuda, daha önce suç teşkil ettiği yönünde verilen yerel mahkeme kararını bozan Yargıtay 12. Daire şunları demiştir; “Sanık tarafından şikayetçinin sürekli takip, denetim ve gözetim altına alınması sonucu elde edilmiş özel hayatın gizliliğini ihlale yol açacak bir görüntü yoktur. Şikayetçinin, Facebook’taki profil resmi katılanın başkalarınca görülmesi ve bilinmesi istemediği, hukuk tarafından gizliliği ve korunması temel bir şahsiyet hakkı kabul edilmiş özel yaşama ait bir görüntü olarak değerlendirilemez. Atılı, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun yasal unsurları itibariyle oluşmamıştır. Türk Ceza kanunu’nun 136. Maddesindeki verileri hukuka aykırı olarak verme ya da ele geçirme suçu yönünden değerlendirme yapıldığında ise, Şikayetçinin Facebook hesabındaki resmi kişisel veri kapsamında kabul edilebilir ise de, sanığın resmi, şikayetçinin Facebook hesabındaki herkese açık profil resminden elde etmesi ve şikayetçiye ait başkaca bir kişisel bilgiye yer vermeden kendi Facebook hesabına koyması nedeniyle hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yaymadan söz edilemeyeceğinden, beraatı yerine yazılı düşüncelerle mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır.”
Saygılarımızla,
#gıdadedektifiLeave a Reply

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri