Gündem Özel

UHT sütlerin Soğuk zincirde tutulması zorunlu ve gerekli değildir.


Soğuk zincirde tutulması gereken süt ve süt ürünlerine dikkat çektiğimiz son dönemde yüzlerce mesaj aldığımız bir konuyu bugün açıklığa kavuşturacağız. UHT sütlerin soğuk dolaplarda satılma zorunluluğu ve gerekliliği bulunmamaktadır. Fakat Pastörize yani Günlük sütler mutlak surette Soğuk zincirde satılmalıdır. Peki bu nasıl oluyor?

UHT aslında Ultra High Temperature yani Çok Yüksek Sıcaklık kelimesinin kısaltılmış halidir. UHT yönteminde süte 2 ila 4 saniye boyunca 135 ila 150 C arasında ısıl işlem uygulanmaktadır. UHT süt üretiminde temel amaç mikroorganizmaların imhasıyla uzun süre bozulmayan ve uzun raf ömrüne sahip süt elde etmektedir. Burada tartışılabilecek konu, patojen yani hastalık yapıcı mikroorganizmalar yok edilirken, sütteki yararlı mikroorganizmaların da yok edilip, edilmediğidir. UHT yöntemiyle üretilen sütlerde vitamin kayıpları bilinmektedir fakat buna karşılık besin değerlerinin çiğ sütteki değerler ile birbirine yakın özellikte olduğu birçok akademik kaynakta ortaya konmaktadır. Günlük süt olarak da bilinen Pastörize Sütler ise yine aynı mantıkla çiğ sütün 72 C ‘de 15 saniye süreyle ısıtılıp soğutulmasıyla üretilmektedir. Bu işlem sonrasında sütteki birçok mikroorganizma imha edilirken, bir kısım mikroorganizma ise hayattadır. Bu haliyle, tüm mikroorganizmalardan arındırılmamış bu sütün dayanma süresi UHT sütlere göre çok daha kısadır.

Üretim yönteminin yanı sıra sütlerin ambalajlanması da raf ömrü açısından önemli bir faktördür. UHT sütlerin ambalajlamasında aseptik yani mikroorganizmalardan arındırılmış özel bir teknik uygulanmaktadır. Bu sütler soğuk zincire de gerek duymadığından daha yüksek üretim hacmine sahip olup, rahatça depolanmakta ve uzun süreler boyunca satılmaktadır. Günlük sütlerdeki ambalajlanma ise genelde cam şişede ve kısmen daha kısa süreli tüketime dayalıdır. Son dönemde günlük sütlerde de raf ömrünü birkaç güne kadar uzatacak özellikte bazı özel ambalajlama yöntemleri dikkat çekmektedir. Fakat bu yöntemler de sütün yine soğuk zincirde olması kaydıyla ancak birkaç gün daha dayanmasına olanak sağlamaktadır. #NeYediğiniziBilinLeave a Reply

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri