Gündem Özel

Tarım ve Orman Bakanlığı, Julia Ak gemisiyle ilgili resmî açıklama yapmıştır.


Birkaç saat önce çeşitli ulusal yayın organlarında “Bakanlık açıklaması” adı altında yayınlanan ve Julia Ak gemisindeki büyükbaş hayvanların sağlık durumunu anlatan açıklamanın resmî organlardan gelmesini beklemiştik. Story yayınımız sonrasında beklenen açıklama bakanlığın resmi Twitter ve Instagram hesabında şu şekilde yayınlanmıştır;

“Brezilya’dan Julia Ak isimli gemi ile İzmir Limanı’na getirilen besilik hayvanlara ait Veteriner Sağlık Sertifikasında “Hayvanlarda yapılan testlerin istenilen zaman periyodu içinde yapılmadığı” tespit edilmiş ve ülkeye giriş izni verilmemiştir.

Brezilya Veteriner Otoritesi, hayvanlarda hastalık testlerinin istenilen zaman periyodunda yapılmadığını kabul etmekle birlikte, hayvanların izolasyon süresi içine gerekli test ve analizlerin yapıldığını, yüklemenin gecikmesi ile zaman periyodunun aşıldığını, gemiye yükleninceye kadar geçen sürede izolasyon şartlarının muhafaza edildiğini belirtmiştir.

Ayrıca, ülkemizin üyesi olduğu Dünya Hayvan Sağlığı (OIE) Örgütü de “Hayvan refahının” dikkate alınıp, hayvanların uygun izole alanlara alınmasını talep etmiştir. Brezilya Veteriner Otoritesi’nin bilgilendirmesi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri de dikkate alınarak; “Bakanlığımızca Halk ve Hayvan Sağlığı’nı tehdit etmeyecek bir şekilde hayvanların izolasyon altına alınması, test ve analizlerinin yapılması yönünde karar alınmıştır.”

Hayvan sahiplerinin İzmir ve civarında izolasyona uygun alan bulamamaları nedeniyle talepleri üzerine Julia Ak isimli gemi, İskenderun limanına yönlendirilmiştir. Söz konusu gemi, İskenderun limanına yanaşmadan önce Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığımız uzmanlarınca, Halk ve Hayvan Sağlığı yönünde gerekli tetkikler yapılmış, salgın ve bulaşıcı hastalık taşımadıkları, klinik olarak sağlıklı oldukları tespit edilmiştir. Bakanlığımızın öncelikli görevi “halk ve hayvan sağlığını korumaya yönelik” her türlü tedbiri almaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
Tarım ve Orman Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği”

Yapılan açıklamadan net olarak anlaşılmaktadır ki, gerek geminin İzmir’de bekletildiği süre, gerekse İskenderun limanına geldiği süreç boyunca gemideki hayvanların prosedür eksikliklerinin teyit edildiği görülmektedir. Söz konusu süreçte, bakanlık tarafından hiçbir açıklama yapılmamış olması kamuoyundaki kuşkuyu arttırmış ve kamuoyu bakanlık tarafından bir açıklama beklemiştir. Fakat, malum açıklama tüm süreç bittikten ve hayvanlar ülkeye girdikten sonra okuduğunuz şekilde yapılmıştır. Söz konusu açıklamanın kamuoyunu ne kadar tatmin ettiği siz değerli takipçilerin takdirine kalmıştır. Bu açıklama sonrasında, gemide 46 gün boyunca kıtalar arası yolculuk yapan bu hayvanların sağlıklı olduklarından resmi olarak kuşku kalmamıştır. Bu haliyle, bizler de bu gemiyle ithal edilen hayvanları ithal eden firmaların açıklamasında bir problem olmadığı kanaatindeyiz.

Bunun çeşitli hukuki prosedürler çerçevesinde engellendiğini biliyoruz. 21 firmalık liste şu anda tarafımızda mevcut olup, listeyi aldığımız kaynaktan bir kez daha listenin doğruluğunu ve listeyi paylaşma izni alarak sizlerle paylaşacağız. #NeYediğiniziBilinLeave a Reply

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri