Özel Araştırma

Bu hızlı değişimin sırrı antibiyotikler olabilir mi?


1994 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan; “Tavuk eti ve karaciğerinde bazı antibiyotik kalıntılarının araştırılması” başlıklı araştırmada şunlar yazıyor; “Toplam 350 adet örneğin ince tabaka analizleri gerçekleştirildi. Sonuçlara göre kanatlı hayvan ürünlerinde antibiyotik kalıntılarının bulunduğu ve antibiyotik kalıntısı içeren tavuk eti ve karaciğerlerini tüketen insanlarda sağlık sorunlarına neden olabileceği anlaşıldı. Antibiyotik kalıntısı içeren hayvansal ürünleri tüketen insanlarda hafif alerjiden başlayıp şoka kadar gidebilen değişik etkilere sahip olduğu, dirençli bakteri suşlarının artmasına neden olduğu bilinen bir gerçektir” ifadeleri yer alıyor.

2014 yılında İTÜ’de hazırlanan “Tavuk etinde antibiyotik kalıntıların HPLC yöntemiyle belirlenmesi” başlıklı Yüksek Lisans tezinde; “Bu çalışma gösteriyor ki hayvansal gıda üreticilerinin bazıları sadece tedavi amacıyla bu ilaçları hayvanlara vermemektedir. Bu ihmalkar davranış yüzünden tavukların dokularında biriken antibiyotik kalıntıları, bu gıdaları tüketen canlılara geçmekte ve hayatlarını tehdit etmektedir.” İfadeleri yer almaktadır.

2017’de Mikrobiyoloji Dergisi’nde yayınlanan “Antibiyotikle beslenen tavuklardan alınan kanların bakterilerde direnç oluşumuna olan etkisi” başlıklı araştırmada; “Hayvanlarda üretimi arttırmak ya da olası hastalıkları önlemek amacıyla kullanılan antibiyotiklerin kullanılmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar besi hayvanlarında bu ilaçların kalıntılarının olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda antibiyotikle beslenen tavuklarda bu antibiyotiklerin kana geçtiği basit yöntemlerle gözlenmiştir.” İfadeleri yer alıyor.

Yine 2017’de Hacettepe Üniversitesi’nde hazırlanan “Antibiyotik tayinine yönelik biyosensör geliştirilmesi” konulu bir doktora tezinde; “Antibiyotikler hayvanlarda hem hastalığın tedavi edilmesi ve yaygın hastalık vakalarının kontrolünde kullanılmakta iken, hem de hayvan beslenmesinde büyümeye yardımcı ajan olarak veya verim arttırıcı olarak kullanılmaktadır. Örneğin; tavuk yemlerinde tetrasiklin ve penisilin yumurta üretiminde önemli gelişme göstermektedir.” İfadeleri yer alıyor. Konuyu sizlerin takdirine bırakıyoruz. #NeYediğiniziBilinLeave a Reply

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri