Gündem Özel

Bu kadar mı aciziz?


Gün içinde tarafımıza Sivas ve Sakarya’dan gelen Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait pirinç fotoğrafları geçen yılın Şubat ayından bu yana yani yaklaşık 1,5 yıldır pirinç ithalatının devam ettiğini gözler önüne seriyor. Öyle ki, Şubat 2018’de tespit ettiğimiz Toprak Mahsulleri Ofisi markasıyla diğer yerli mahsullerin yarı fiyatına satılan pirinçlerin Uruguay’dan ithal olduğu görmüş ve yayınlamıştık. Bugün gelen fotoğraflarda ise çok daha vahim bir tablo gözler önüne seriliyor. Öyle ki, hem ithalatın 1,5 yılı aşkın süredir devam ettiği anlaşılıyor; hem de İtalya’dan ithal edilen pirinçlerin 2017 mahsulü olduğu göze çarpıyor. Yani İtalya’nın elinde kalan pirinçler devlet eliyle tüketiciye ulaştırılıyor.

11 Aralık 1984 tarihli 18602 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Ana Statüsü başlığı alt maddelerinde kurumun kuruluş amaçları net olarak yazıyor. Kurumun başlıca amaçları; “Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek”, “Yurtiçinden satın aldığı ürünlerin ve bunların mamullerinin dış piyasalarda sürümünü sağlamak için her türlü işlemi yapmak ve gerekirse bunları yurt dışına satmak” ve “Faaliyet konuları ile ilgili yatırım, etüt, araştırma, fizibilite ve projeler ile gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.” şeklinde yer alıyor.

Kısacası; Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı Kamu İktisadi Teşebbüsü olan Toprak Mahsulleri Ofisinin başlıca var oluş amacı; yurt içindeki üreticiyi düşük fiyatla satıştan ve tüketiciyi de yüksek fiyattan alıştan koruyacak tedbirleri almaktır. Bunu yaparken, yurtiçindeki üreticiyi korumak, kollamaktır. Bu bağlamda faaliyet konularıyla ilgili yatırımlar, etütler, araştırmalar yani AR-GE çalışmaları yapması, projeler geliştirmesi, dünyadaki üretim hareketlerini ve tekniklerini izleyerek bunları her türlü tesis ve yatırımlarla ülkeye kazandırması esastır. Yurtiçindeki üretimi desteklemesine ek olarak; yurtiçinden aldığı ve depoladığı ürünleri gerekirse yurtdışına satma yetkisi de vardır. Fakat Toprak Mahsulleri Ofisi’nin amacı asla yurtdışından hububat ithal etmek değildir. #NeYediğinizBilinLeave a Reply

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri