Özel Duyuru

Sürpriz yumurta yasağıyla ilgili hep birlikte tekrar başvuru yapıyoruz.


28 Aralık 2018’de yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişikliklere ilişkin mevzuat 30 Haziran 2019’da öngördüğü geçiş sürecini tamamlamış ve tüm maddeleriyle yürürlüğe girmişti. Bu maddelerden bizim de dikkat çektiğimiz en önemlileri Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Komisyonu’nca tespit edilen “Aşırı Tüketimi tavsiye edilmeyen” ürünlerin reklam ve promosyonlarına ilişkin kısıtlamaları içeren maddelerdi. Bu maddelerden ilki; reklam kısıtlaması getirirken, diğer madde ise bu ürünlerin yanında çocukların tüketimini özendirici nitelikte promosyon, hediye vb. verilmemesine yönelikti. Mevzuatın yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2019 tarihinden bu yana açık ve net hükümlere rağmen tüm ülkede Sürpriz yumurta ve Çocuk Menüsü satışları aynı şekilde devam etmektedir. 17 gün sonra CİMER’den aldığımzı cevap ise açık ve net olarak sorduğumuz soruya cevap vermek yerine; “anlamazlıktan” gelmektedir.

Mevzuatın Resmi Gazete’de yayınlandığı günlerde Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan tarafından Anadolu Ajansı’na yapılan açıklamalarda da sorumuza konu olan bahsi geçen hükümlerle ilgili şu ifadeler yer alıyor; “Fast food restoranlarında sunulan, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaları içeren menülerin yanında oyuncak verilmesi şeklindeki uygulamaların da yapılamayacağına işaret eden Pekcan, çocukları özendirecek bu tür uygulamalara karşı da önlemler almaya çalıştıklarını dile getirdi.” Buradan da net olarak görülüyor ki, söz konusu mevzuat düzenlemesi reklam kısıtlamasının yanısıra Sürpriz yumurta ve Çocuk Menüsü gibi aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen ürünlerin yanında hediye verilmesine de yasak getirmektedir.

Tüm bu gerçekliklere, mevzuatın açık ve net hükümlerine, CİMER üzerinden yaptığımız gayet anlaşılır dilekçemize rağmen; Ticaret Bakanlığı tarafından “Şikayete konu reklamların hangi markalara ve firmalara ait olduğu bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır” şeklinde dönüş yapılmaktadır. Başvurumuzda net olarak yönetmelik maddelerini ve uygulanmayan mevzuat hükümlerini vurgulamamıza rağmen sorumuza gelen cevap “geçiştirme” niteliğindedir. Bu konuda CİMER üzerinden yaptığımız başvuruya daha “ciddi” bir dönüş yapılması için bu akşam yeni bir dilekçeyle yeniden CİMER’e başvuru yapıyoruz. Bu konuda hassasiyet taşıyan tüm takipçilerimizi aşağıda yer alan dilekçe örneğiyle CİMER’e başvurmaya davet ediyoruz. #ÇocuklarımızıYedirmeyeceğiz

28 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren; Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4. maddesi kapsamında “Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen” ürünlerin satışına ilişkin bir takım kısıtlamalar getirilmiş ve buna ilişkin olarak yönetmeliğin 4. maddesinin 30 Haziran 2019 itibariyle yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yürürlükte olan yönetmeliğin ilgili 4. maddesi; “Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında, çocuklar hedef alınarak, ürünle birlikte çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik hediyeler verilemez ve benzeri hiçbir pazarlama tekniği uygulanamaz.” şeklindedir.
1 Temmuz 2019 ve sonrasında marketlerde ve çeşitli satış yerlerinde tespit ettiğim üzere söz konusu yönetmelik hükümlerinin uygulanmadığı ve Aşırı Tüketimİ Tavsiye Edilmeyen ürünler kategorisinde yer alan yani yüksek oranda şeker ve doymuş yağ içeren sürpriz yumurta, Çocuk menüsü vb. ürünlerin yanında hediye ve promosyonlar ile birlikte satışının aynen devam ettiği görülmektedir. Söz konusu yönetmelik hükmü açık ve net olmasına rağmen mevzuat hükümleri uygulanmamaktadır. Bu ürünlerin satışının kısıtlanması ve toplatılması gerekmektedir.

Bu konu hakkında tarafıma dönüş yapılması ve konuyla ilgili ivedilikle gereken denetim ve yaptırımların uygulanmasını ve sonuçlarının tarafıma bildirilmesini arz ederim.

cimer bilgi edinme başvurusu dilekçe örneğidir.


Leave a Reply

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri