Gündem Özel

Artık ürün etiketlerinde trans yağ ile ilgili herhangi bir beyan yapılmayacak!


Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan bir yönetmelik taslağı başta sosyal medya olmak üzere birçok basın yayın organında yer buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan taslağa göre artık ürün etiketlerinde trans yağ ile ilgili beyanlar yapılmayacak, trans yağı beyan eden tablolar ise etiketten kaldırılacak. Bu özellikle son dönemde farkındalığı artan Trans yağ meselesine ve etiket okuma bilincine karşı çok şaşırtıcı bir karar olarak dikkat çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taslak olarak yayınlanan ve görüşe açılan “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” trans yağ ile ilgili maddelerle dikkat çekti. 7. Maddede yapılan düzenlemeye göre “7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik ile getirilen kısıtlamalar kapsamında gıda etiketlerinde trans yağ ile ilgili beyan yapılmaz.” maddesi eklendi. Bu maddeye göre ürün etiketlerinde “Trans Yağ İçermez” ya da “Trans Yağ Yoktur” ibarelerinin kullanımı yasaklandı.

Yönetmelik taslağının tamamına Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Müdürlüğü web sitesinden https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/Mevzuat/Taslak/getbyd_taslak.rar linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

gıda dedektifi

Aynı taslağın 8. maddesinde ise sadece trans yağ yoktur ibaresinin değil, aynı zamanda besin değerleri tablosunda yer alan Trans yağ bilgilendirmesinin de çıkartıldığı anlaşılıyor. Buna göre maddede “Aynı yönetmelikte Ek-11’de yer alan trans yağ satırı tablodan çıkartılmıştır.” ifadesi yer alıyor.

Etiketlerdeki bu kısıtlamalar öngörülürken ülkemizde aslında trans yağ yasakları konuşulmaya başlanmıştı. Öyle ki; Kanada ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde tamamen yasak olan trans yağ kullanımına ülkemizde de geçtiğimiz aylarda %2’nini üzerinde kullanımına yasak getirilmişti. İlginç olan; bu beyan yasaklarının “Tüketiciyi Bilgilendirme” yönetmeliği kapsamında ve trans yağın yasaklanması gerekliliğinin artık kamuoyunda yer bulması sürecinde yapılması oldu. Bu yönetmelik taslağının geçen yıl değerlendirildiği de aldığımız bilgiler arasında yer alıyor. Ülkemizde halen %1 ve altında trans yağ içeren gıdalar da “Trans yağ yoktu” ifadesi yer alabiliyor fakat bu yönetmelik taslağı yürürlüğe girerse, tüketici bu beyandan mahrum kalmış olacaktır. #NeYediğiniziBilinComments are Closed

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri