Gündem Özel

Hünnap firması tüketiciyi aldatıcı nitelikte yayınları sebebiyle bir kez daha reklam durdurma cezası aldı.


Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından geçtiğimiz ay yapılan toplantılar kapsamında Hünnap firmasının reklamlarında kullandığı “Tüketici Ödülü” ve “FDA Registered” ifadeleri yapılan şikayet üzerine değerlendirildi. Kurul yaptığı incelemeler sonrasında tüketiciyi aldatıcı nitelik taşıyan ifadeler sebebiyle firma hakkında reklamları durdurma cezası verdi. Firmanın yaptığı yayınların Tüketici Ödülleri Yönetmeliği’nin 15’inci maddesi, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3’üncü maddesi, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/4, 7/5-a, 9/2, 9/5’inci maddeleri ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesine aykırı olduğuna hükmedildi.

Yapılan değerlendirmede firmanın “Yılın Tüketici Ödülü” olarak lanse ettiği ve bundan 7 yıl önce aldığını iddia ettiği ödül ile ilgili kurul yaptığı değerlendirme sonrasında “ödülün değerlendirme süreci, duyurulması ve verilmesine ilişkin yazılı ve görsel medyada herhangi bir bilgiye rastlanmadığı” ifadesine yer verdi. Reklam Kurulu’na firma tarafından yapılan savunma sonrasında firmanın ödülün veriliş sebebi olarak “tüketici memnuniyetini” göstermiş olduğu fakat söz konusu tüketici memnuniyeti ile tüketici şikayetlerine ilişkin bilgi ve istatistiklerin hangi veri tabanından ve hangi örneklemden temin edildiğine ilişkin hiçbir bilgi bulunmadığı ortaya çıktı. Kurul bu kapsamda yaptığı değerlendirmelerde söz konusu ödülün önceden ilan edilen objektif kriterler çerçevesinde ve bağımsız bir araştırma yürütülerek verildiğine yönelik mevcut şüphelerin giderilemediği sebebiyle uygunsuzluğuna karar verdi. Kısacası, herhangi bir dayanağı ve kabul edilebilir bir kıstası olmamasına rağmen yıllardır süregelen bu reklam sloganı şikayet sonrasında alınan kurul kararıyla son bulmuş oldu.

Kurul kararında ayrıca yine anılan reklamlarda “FDA Registered” şeklinde bir ibareye yer verildiğinden bahisle inceleme yapıldığını belirtti. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne kayıtlıdır anlamına gelen bu ifade sonrasında ilgili kurum yapılan yazışmalar ve yürütülen incelemeler neticesinde kurumun “böyle bir ifadenin ya da logonun herhangi bir şahıs yahut şirket tarafından kullanılmasına cevaz vermediğinin anlaşıldığı” kurul raporunda yer aldı. Yani Hünnap markalı ürünlerde yer alan FDA Registered ifadesinin FDA’de bir karşılığı olmadığı kurul kararıyla ortaya kondu. Dahası Reklam Kurulu firmadan talep etmesine rağmen, firma tarafından söz konusu FDA kayıt ya da onayının tarihi ve tescil numarasına ilişkin Reklam Kurulu’na herhangi bir destekleyici belge sunulamadığı da yine kurul kararında yer aldı. Bu değerlendirmeler sonrasında Reklam Kurulu Hünnap firmasının reklamlarında bu ifadenin de tüketiciler nezdinde belirsizlikler meydana getirerek yanıltıcı nitelik teşkil ettiğini değerlendirdi. Böylelikle Hünnap firmasının reklamlarında bir kez daha tüketiciyi yanılttığı da ortaya çıkmış oldu. #NeYediğiniziBilinComments are Closed

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri