Gündem Özel

Bosna Hersek’ten canlı büyükbaş hayvan ile domuz, at, eşek ve katır sakadatları ile birçok kalem ürün vergiden muaf olarak ithal edilebilecek.


Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan fakat ülkemizin karşı karşıya olduğu orman yangınları sebebiyle gündeme gelmeyen bir Cumhurbaşkanı Kararı dikkatimizi çekti. Bosna Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı uygulaması hakkında karar çerçevesinde 1 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere bazı ithalat kalemlerinde tarife kontenjanı açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu ithalat kalemleri Resmi Gazete’de yayınlanan kararda açıklamalarıyla yer almazken, G.T.İ.P. yani Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu kodları ile yer aldı. Biz kodlarıyla yayınlanan bu ithalat kalemi gıda ürünlerini merak ederek araştırdık ve karşımıza çok ilginç bir tablo çıktı. Öyle ki, gümrük ve ithalat vergisinden muaf olarak tarife kontenjanı açılan ürünler arasında ekmekten çikolataya, canlı büyükbaş hayvanlardan domuz, at ve eşek sakadatlarına, canlı koyun ve keçiden tavuk ve horoza kadar birçok farklı ithalat kalemi yer alıyor.

Açıklanan listede sırayla araştırdığımızda karşımıza çıkan 0303.14 kodu Alabalıklar, 0711.90.30.00.00 kodu Tatlı mısır, 18.06 kodu Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, 19.04 kodu Corn flakes ve benzeri kavrulmuş hububat ürünleri, 19.05 kodu Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri ile eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsüllerini kapsıyor. Listeyi incelemeye devam ettiğimizde 01.02 koduyla Canlı büyükbaş hayvanlar, 02.01 Büyükbaş hayvanların taze veya soğutulmuş etleri ve 02.02 koduyla Büyükbaş hayvanların dondurulmuş etlerinin ithalat kalemlerinin açıldığını görüyoruz. Daha net söylersek, Bosna Hersek’ten canlı büyükbaş hayvan ya da bu hayvanların taze, soğutulmuş ya da dondurulmuş etleri sıfır gümrük vergisiyle Türkiye’ye ithal edilebilecek.

Bununla da bitmiyor. Listeyi incelemeye devam ettiğimizde 01.04 koduyla Canlı koyun ve keçiler, 02.04 koduyla Koyun ve keçilerin taze, soğutulmuş veya dondurulmuş etlerinin de gümrük vergisinden muaf olarak tarife kontenjanına alındığını görüyoruz. Listede son sıralarda ise 02.06 koduyla Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatları yer alıyor. Domuz, at, eşek ve katır etlerinin taze, soğutulmuş ya da dondurulmuş olarak gümrük vergisinden muaf olarak ithalatına izin verildiğini anlıyoruz.

Listede bunların yanı sıra; 0105.11 koduyla Horozlar ve tavuklar, 0207.11 Parçalanmamış taze ve soğutulmuş horoz ve tavuklar, 0207.12 koduyla Parçalanmamış dondurulmuş horozlar ve tavuklar ile 0207.13 koduyla Horoz ve tavukların parça halinde etler ve sakatatlar olarak taze ve soğutulmuş hallerinin de gümrükten muaf olarak tarife kontenjanına eklendiğini görüyoruz. Listede bunların yanı sıra; 101.00 koduyla Buğday unu, 15.12 koduyla Ayçiçek tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları ve son sırada da 17.02 koduyla Diğer şekerler, şeker şurupları, suni bal ve karamel kalemlerinin yer aldığına tanık oluyoruz.

Bu haliyle birbirinden farklı ve önem arz eden birçok kalem ürünün ve hayvan etinin Bosna Hersek’ten gümrük ve ithalat vergisinden muaf olarak ithalatına olanak sağlayan tarife kontenjanı 1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş oluyor. Kararda söz konusu kalemlerin tarife kontenjan miktarları da açıklanıyor. Buna göre 8 bin ton canlı büyükbaş hayvan veya etleri, 2 bin ton canlı koyun ve keçi veya etleri, 2 bin ton sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilebilen sakadatları ile 75 bin ton Ayçiçek yağı, Aspir yağı veya Pamuk yağı ve 20 bin ton Şeker şurupları, suni bal ve karamel gibi ithalat kalemleri ülkeye gümrük vergisinden muaf olarak girebiliyor. Bu haliyle 1 Ağustos’tan sonra yediğiniz etlerin, sakadatların, yağların veya balların Bosna Hersek’ten ithal edilerek ülkemize giriş yapan ürünler olup olmadığını düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bunların hiçbirinde Bosna Hersek menşeli ürünler olduğu bizlere açık ve net olarak beyan edilmeyecektir. #NeYediğiniziBilinComments are Closed

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri