Bal ve Arı Ürünleri, Editoryal İçerik, İlave Şekersiz, Organik, Özel İnceleme

BEE’O Kars Yöresi Organik Çiçek Ham Balı


Ham bal ve Anadolu Propolis üretimiyle birçok ürününü incelediğimiz BEEO Organik Ham Bal üretimine de başladı. Kars, Bitlis, Ardahan Yörelerinde sözleşmeli arıcılık modeliyle üretilen BEEO markalı Organik Yayla Çiçek Ham Balını analiz raporlarıyla inceliyoruz. Ürün 300 gr.’lık cam kavanozlarda satılıyor. Kars Yöresi haricinde Ardahan ve Bitlis yörelerine ait Organik Ham Bal üretimi de yapılmaktadır. Bu paylaşımda Kars yöresine ait Organik Ham Balın analiz raporlarını sizlere sunacağız.

Öncelikle, bal kovandan alındığı hali ile tüketilebilen, bozulmayan doğal bir gıdadır ve pastörize edilmesi gerekli değildir. Pastörizasyon yani yüksek sıcaklıklara ısıtma işlemi balın içerisinde doğal olarak bulunan enzimler, vitaminler ve antioksidan özelliğe sahip bazı ve fenolik ve flavonoid yapıdaki değerli bileşenlerin azalmasına neden olur. Filtrasyon ise balın doğal bileşiminde yer alan polenlerin azalmasına neden olur. Ham bal pastörize ve polenleri tutacak derecede filtre edilmediğinden besin içeriği tüm doğallık ve saflığıyla korunur. Bal kovandan elde edildikten kısa bir süre sonra katılaşır yani kristalleşir. Halk arasında bu durum şekerlenme olarak da adlandırılır. Aslında bu tamamen doğal bir olaydır ve bal kristalleşmiş hali ile de tüketilebilir.

Ancak bu tamamen doğal ve sadece fiziksel bir değişim olan durumu engellemek için, ballara pastörizasyon dediğimiz, 65-76⁰C aralığında yüksek sıcaklık işlemi uygulanır. Süt ve meyve sularına raf ömrünü sağlamak amacıyla uygulanan bu işlemin ballara uygulanması hiç gerekli değildir. Dolayısıyla, balın pastörize ve filtre edilmemiş ham hali ile tüketilmesi daha doğrudur. BEEO tüm ürünlerinde kalite ve kalıntı analizlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezinde yaparak ve parti bazında her ürünün kalitesini belgeleyerek piyasaya veriyor. Analiz raporlarında da görüleceği üzere, ürünlerin duyusal, kimyasal, fiziksel özellikleri, enzimleri, prolin, fenolik, flavonoid bileşenleri gibi tüm detaylar inceleniyor. Bunların yanısıra antibiyotik ve pestisit kalıntısı analizleri de gerçekleştiriliyor. Analiz raporlarını değerlendirdiğimizde, BEE’O tarafından, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde belirtilen analizlerden çok daha fazlasının incelendiğini söyleyebiliriz.

BEEO Organik Yayla Çiçek Ham Balı analiz raporuna baktığımızda ilk olarak Prolin değeri, HMF ve Diastaz sayıları dikkat çekiyor. Öyle ki, balda tağşiş ya da ısıl işlem uygulandığında bu değerler bizlere bilgi veriyor. Örneğin, HMF değeri üründe ısıl işlem uygulanıp uygulanmadığını yani ürünün pastörizasyon işlemi görüp görmediğini, diğer deyişle ham bal mı yoksa işlenmiş bal mı olup olmadığını ortaya koyuyor. Piyasadaki işlem görmüş ballarda en az 30-31 mg/kg düzeyinde olan HMF değerinin bu üründe 7,7 mg/kg düzeyinde olduğunu görüyoruz. Bu da ürünün ham bal niteliğinde olduğunu ve pastörizasyon işlemi görmediğini gösteriyor. Diğer yandan üründeki prolin miktarı da balın kalitesini göstermesi açısından önem taşıyor. Prolin değeri 350 mg/kg ve üzerinde olan ballar kaliteli ballar olarak sınıflandırılıyor. Bu üründe prolin değerinin de 670 mg/kg olduğunu analiz raporu üzerinden görüyoruz. Dikkat çeken bir diğer gösterge ise, üründeki diastaz sayısıdır. Baldaki yararlı enzim sayısını gösteren diastaz sayısı da kaliteli ballarda en az 8 olarak kabul edilirken, bu ürünün analiz raporuna göre diastaz sayısının 12,5 düzeyinde yani çok daha yüksek olduğu anlaşılıyor. Ürünün bu haliyle gerek organik üretimle üretilmesi gerekse ısıl işlem görmemesinin sonuçlarını analiz raporunda tüketicilere aktarabiliyoruz. #NeYediğiniziBilin

Bu bir Editöryal içerik yayınıdır. Editöryal içerik yayınlarımız, firmaların talebi doğrultusunda belirlenen ürünlerin marketlerde/eczanelerde tarafımızca bizzat tespit edilerek incelenmesiyle oluşturulur. Editöryal içerik yayınları Gıda Dedektifi’nin bir gelir modeli olup, ücret karşılığında hazırlanmakta, öznel öneri ya da yorumlar içermeksizin tarafsız ve bağımsız yayıncılık ilkesinden ayrılmadan takipçilerimize sunulmaktadır.

gıda dedektifi
Yorum Yazabilirsiniz;


Comments are Closed

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri