Gündem Özel

Toprak Mahsulleri Ofisi, İtalya ve Yunanistan’dan ithal pirinçten sonra şimdi de Kanada’dan ithal kırmızı mercimek satıyor!


Market raflarında daha da sık görmeye başladığımız ithal bakliyatları sürekli olarak gündeme getiriyoruz. 2017 yılından bu yana etiket farkındalığı kapsamında başlangıçta Dünya Turu etiketleriyle paylaştığımız ithal ürünlerin sayısı ve çeşitliliği gün geçtikçe artıyor. İthalata bağımlılığımızın uzun vadedeki risklerini vurgulamaya çalışırken, bu durumun devlet eliyle ve devlet kurumlarıyla yapılması ayrıca can sıkıyor.

Daha önceki yıllarda Toprak Mahsulleri Ofisi eliyle Yunanistan’dan ve İtalya’dan ithal edilen pirinçlerin yine “TMO” yani Toprak Mahsulleri Ofisi markasıyla satıldığını paylaşmıştık. Hatta 2019 ve 2020 yıllarında satılan bu pirinçlerin 2017 mahsulleri olduğu yani Yunanistan ve İtalya’nın elinde kalan ürünler olduğundan bahsetmiştik. Bugün ise sizlere Toprak Mahsulleri Ofisi markasıyla satılan, Kanada’dan ithal edilerek Mersin’de Platin Agro firması tarafından paketlenen kırmızı mercimek ürününü duyuruyoruz. Bu durum maalesef ithalatta bağımlılığın devlet eliyle de kabul edildiğini bir kez daha gösterirken, yerli üreticinin ithalat karşısında ne denli aciz bırakıldığını da gözler önüne seriyor.

11 Aralık 1984 tarihli 18602 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Ana Statüsü başlığı alt maddelerinde kurumun kuruluş amaçları net olarak yazıyor. Kurumun başlıca amaçları; “Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek”, “Yurtiçinden satın aldığı ürünlerin ve bunların mamullerinin dış piyasalarda sürümünü sağlamak için her türlü işlemi yapmak ve gerekirse bunları yurt dışına satmak” ve “Faaliyet konuları ile ilgili yatırım, etüt, araştırma, fizibilite ve projeler ile gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.” şeklinde yer alıyor.

Kısacası; Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı Kamu İktisadi Teşebbüsü olan Toprak Mahsulleri Ofisinin başlıca var oluş amacı; yurt içindeki üreticiyi düşük fiyatla satıştan ve tüketiciyi de yüksek fiyattan alıştan koruyacak tedbirleri almaktır. Bunu yaparken, yurtiçindeki üreticiyi korumak, kollamaktır. Bu bağlamda faaliyet konularıyla ilgili yatırımlar, etütler, araştırmalar yani AR-GE çalışmaları yapması, projeler geliştirmesi, dünyadaki üretim hareketlerini ve tekniklerini izleyerek bunları her türlü tesis ve yatırımlarla ülkeye kazandırması esastır. Yurtiçindeki üretimi desteklemesine ek olarak; yurtiçinden aldığı ve depoladığı ürünleri gerekirse yurtdışına satma yetkisi de vardır. Fakat Toprak Mahsulleri Ofisi’nin amacı asla yurtdışından hububat ithal etmek değildir. #NeYediğinizBilinComments are Closed

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri