Gündem Özel

Rekabet Kurumu Aptamil ve Bebelac markalarıyla tanınan Numil Gıda firmasına 48,5 milyon Türk Lirası ceza kesti!


Rekabet Kurumu’nun Numil Gıda’nın Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’unun 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik geçen yıl açtığı soruşturma tamamlandı. Kurum, bünyesinde Aptamil, Bebelac ve Bebelac Gold markaları bulunan Numil Gıda’ya rekabeti ihlalden 57 milyon 600 bin lira ceza kesilmesine hükmetti. Ancak firmanın yaptığı ihlali kabul ederek pişmanlık talebiyle uzlaşma istemesi üzerine mevzuat uyarınca yüzde 15 indirim uygulanarn ceza miktarı 48 milyon 521 bin liraya düşürüldü.

Piyasadaki En İyi Devam Sütü Hangisi? | Anneysen

Rekabet Kurumu tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada; “Rekabet Kurulunun 01.07.2021 tarihli ve 21-33/433-M sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Kurulun 23.06.2022 tarih ve 22-28/465-MUA sayılı ara kararı Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 23.06.2022 tarihinde tebellüğ edilmiş olup uzlaşma ara kararına istinaden gönderilen uzlaşma metni 27.06.2022 tarih ve 29260 sayı ile süresi içerisinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir” ifadeleri yer aldı. Kararla ilgili gerekçe henüz açıklanmazken, kararın; gerekçeli kararın açıklanmasından itibaren 60 gün içinde itiraz yolu açık olarak oybirliğiyle alındığı görüldü.

Rekabet Kurulu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açtı

Kurum cezanın gerekçesini ve sürecini şu şekilde kamuoyuna aktardı; “Bu kapsamda, anılan uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüs tarafından açıkça kabul edilmiş olup;
1. Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin yeniden satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,
2. Bu doğrultuda anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 57.083.623-TL idari para cezası uygulanmasına,
3. 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesinin dördüncü fıkrası
uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında %15 oranında indirim uygulanmasına,
4. Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 48.521.080-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,
5. Böylece Rekabet Kurulunun 01.07.2021 tarihli ve 21-33/433-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.Comments are Closed

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri