Özel Açıklama

Kurukahveci Mehmet Efendi firması tarafından “kafeinsiz kahve” ile ilgili açıklama geldi: Diklorometan yöntemini kullanıyoruz.


Geçtiğimiz yıl Kurukahveci Mehmet Efendi markasıyla satışa sunulan “Kafeinsiz Türk Kahvesi” ürününü incelemiş, söz konusu üründeki kafeinin hiçbir kimyasal yöntem kullanılmadan “Swiss Water” yöntemiyle uzaklaştırıldığından bahsetmiştik. Bu durum ürün paketlerinde yer alan “Swiss Water yöntemiyle kafeini alınmıştır” ibaresiyle tüketicilere duyuruluyordu. Fakat bu yıl içinde yaptığımız incelemelerde aynı ürün paketlerinde Swiss Water yöntemiyle ilgili ifadenin kaldırıldığını tespit ettik. Konuyla ilgili Nisan ve Haziran aylarında yaptığımız yayınlarda ise; “Daha önce Kurukahveci Mehmet Efendi Kafeinsiz Türk Kahvesi kafein içeriğinin herhangi bir kimyasal işlem uygulanmadan “Swiss water” metoduyla uzaklaştırıldığı belirtiliyordu. Ürün ambalajlarında artık bu ibare yer almıyor. Kimyasal yöntemlere mi geçiş yaptınız?” sorusunu firmaya yöneltmiştik.Firmanın iletişim departmanı tarafından dün tarafımıza yapılan açıklamada söz konusu tespitimiz doğrulandı ve firma bu yıl içinde ürettiği “kafeinsiz” kahvelerde Swiss Water yöntemini kullanmadığını teyit etti. Firma Gıda Dedektifi’ne yaptığı açıklamada kahveden kafeini uzaklaştırmak için yaygın olarak iki farklı yöntem olduğunu belirterek; “En yaygın olan kafeinden arındırma yöntemi DCM (Diklorometan) ve Swiss Water yöntemleridir. DCM yönetiminde karbondioksit (CO2) kullanarak kafeinden arındırma yapılırken, Swiss Water’da su ve karbon filtre kullanılır. Her iki yöntem de kahve henüz kavrulmadan, yeşil çiğ çekirdek halindeyken uygulanır ve sağlık açısından uygundur.” ifadelerine yer verilerek, yayınlarımıza konu olan kafeinsiz kahvelerde Diklorometan yönteminin uygulandığını açıklıyor.

Firma söz konusu yöntemle alakalı üretim prosesinin detaylarına da açıklamasında yer vererek; “Bu yöntemde kahve çekirdekleri önce kaynar suda bekletilir. Bu süreçte kahve çekirdeklerindeki bir kısım kafein, yağ ve aroma maddeleri suya geçer. Kahve çekirdekleri sudan alınır. Kalan çözeltiye DCM çözücüsü eklenir. Kafein molekülleri DCM moleküllerine bağlanır. Kafein bağlanmış DCM çözücüsü ısıtılarak uzaklaştırılır. Kafein uzaklaştıktan sonra kalan yağ ve aromalar tekrar kahveye emdirilir. DCM kaynama noktası 40 oC olan bir çözücüdür ve 40 oC üzeri sıcaklıklarda buharlaşarak uzaklaşır. Kahve 200 derecede kavrulduğu için DCM buharlaşır ve geriye saf kafeinsiz kahve kalır.” ifadelerini kullanıyor.Diklorometan yönteminde “decaf” olarak bilinen kafeinsiz kahve ürünlerinde sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak biliniyor. Fakat bu yöntem ile Swiss Water yöntemi arasında ciddi farklar yer almaktadır, bunun da tüketiciye sağlıklı bir şekilde duyurulması gerekmektedir. Firma her ne kadar yayınlarımız sonrasında Gıda Dedektifi’nin bu tespitini teyit etmiş olsa da, bunun tüketicilerle paket üzerinde paylaşması gerekmektedir. Diğer yandan Swiss Water yöntemiyle, diklorometan yöntemi arasında temel farklar bulunuyor. İlk olarak Swiss Water yöntemiyle çözücü olarak su kullanılırken, diklorometan yönteminde organik bir çözücü olan diklorometan kullanılıyor. Bu haliyle Swiss Water yönteminde kafein, su kullanılarak kahveden ayrıştırılırken, bu ayrıştırma diklorometan yönteminde diklorometan çözücüsüyle yapılıyor. Swiss Water yönteminde kafein ayrıştırılırken kahve çekirdekleri ıslatma ve çalkalama gibi adımlarla, çözücüyle doğrudan temas etmezken, diklorometan yönteminde çözücü ile kahve çekirdekleri doğrudan temasa geçiyor.İki yöntem arasındaki diğer bir farklılık ise kafeinin geri kazanımı konusundadır. Swiss Water yönteminde ayrıştırılan kafein, özel bir filtreleme yöntemiyle geri kazanılabilir ve yeniden kullanılabilirken, diklorometan yönteminde buharlaşma ve başka yöntemlerle uzaklaştırılarak geri kazanılamaz duruma gelir. Son olarak iki yöntem arasındaki en temel farklardan birinin çevresel faktörler olduğunu da söyleyelim. Öyle ki, Swiss Water yöntemi, kimyasal hiçbir çözücü yer almadığı için çevre dostu bir yöntem olarak bilinirken, diklorometan yönteminde kullanılan diklorometan toksik bir çözücü olarak bilinmektedir. Her ne kadar son noktada buharlaşarak kahve çekirdeklerinden uzaklaştığı belirtiliyor olsa da, çevresel anlamda olumsuz etki bıraktığı birçok uluslararası yayın ve araştırmada tespit edilmektedir. Diğer yandan söz konusu yöntemin sağlık yönünden daha fazla araştırılması, insan sağlığına orta ve uzun vadede zararlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan firma bu yıl üreteceği kafeinsiz kahvelerde yeniden “Swiss Water” yöntemini uygulayacaklarını da açıklamalarında belirtiyor. #NeİçtiğiniziBilin

Comments are Closed

Teknoloji Çözüm Ortağı: Vero Bilgi Teknolojileri